Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Centraal in de Brabantse groenblauwe gebiedsgerichte aanpak staat samen de transformatie van het landelijk gebied realiseren. Dit door in en bij natuurgebieden met elkaar slimme combinaties van oplossingen te zoeken voor sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw. 

Onze bodem, water en lucht op orde

De klimaat-, natuur- en wateropgaven – maar ook de opgaven op het gebied van energie, woningbouw en sociale samenhang – maken dat het Brabantse landelijk gebied en de landbouw gaan veranderen. We willen dat het ook in de toekomst een buitengebied is waar mensen gezond en veilig kunnen wonen, werken en leven. En dus werken we aan een Brabants buitengebied waar onze bodem, ons water en onze lucht op orde zijn. Dat is van belang voor onze natuur, ons landschap, onze landbouw en onze gezondheid.

In en bij natuurgebieden

Deze transformatie van het landelijk gebied is een flinke opgave. De klimaat-, natuur-, water- en landbouwopgaven zijn nauw met elkaar verweven. Het is daarom cruciaal om samen de omslag te realiseren en met elkaar te zoeken naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende water met een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw. Dit staat centraal in de zogenoemde groenblauwe gebiedsgerichte aanpak.

Hierbij werken we in en bij natuurgebieden in heel Brabant aan een sterk landelijk gebied. Samen met de betrokkenen in een gebied zorgen we eerst voor een totaalbeeld van de opgaven. Hoe staat het met de natuur en de kwaliteit van het water- en bodemsysteem? Hoe ziet de landbouw in het gebied eruit? Welke opgaven zijn er op het gebied van bijvoorbeeld sociale samenhang, energie en woningbouw? Vanuit dat totaalbeeld zoeken en realiseren we combinaties van maatwerkoplossingen die specifiek passen bij een plek.

Gebieden met complexe, urgente opgaven

Een kaart van Brabant met daarop 17 hexagons met de gebieden. De hexagons met daarin de tekst 'Zundert Floreert', 'Altena, Polder van de Toekomst', 'Biesbosch', 'Boschhuizerbergen', Weerter- en Budelerbergen' en 'Aa-dal Noord' zijn lichtgekleurd. De hexagons met daarin de tekst 'Brabantse Wal', 'Ulvenhoutse Bos', 'Loonse en Drunense Duinen', 'Westelijke Langstraat', Kempenland-West', 'Kampina en Oisterwijkse Vennen', 'Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek', 'Strabrechtse Heide', 'Regte Heide & Riels Laag', 'Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux' en 'Vitale Peel' zijn donkergekleurd.
Kaart met de gebiedsprocessen in Brabant. Met donkergekleurd de gebiedsprocessen en lichtergekleurd de gebieden die doorontwikkelen naar een gebiedsgericht uitvoeringsproces.

In en rondom Brabanse gebieden waar de opgaven ingewikkelder en urgenter zijn, betrekken we het wijdere beïnvloedingsgebied rondom een natuurgebied of beekdal. De grootte van dat gebied is maatwerk en hangt af van het gebied. Juist in deze overgangszones die grotendeels agrarisch gebruikt worden, liggen kansen voor slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, betere kwaliteit van ons water en onze bodem en de toekomst van de landbouw. 

In deze gebieden brengen provincie, waterschappen, terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, particuliere grondeigenaren, agrarische sector, gemeenten en andere belanghebbenden zorgvuldig de opgaven in kaart. Dat werken we uit tot een gezamenlijke gebiedsvisie en daarna tot concrete gebiedsplannen. Vanzelfsprekend doen we dat ook samen met de mensen die in een gebied wonen en werken. 

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering.
Globale fasering gebiedsprocessen: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.

De groenblauwe gebiedsgerichte aanpak is geen gemakkelijke aanpak, maar wel een duurzame. Want alleen door de brug te slaan tussen natuur, water, landbouw en andere opgaven, kunnen we solide oplossingen bereiken.

Terug- en vooruitblik op de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

Deze grote opgave omvat vele gebiedsprocessen en uitvoeringsprojecten. Van de Brabantse Wal in het puntje van West-Brabant tot Vitale Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Allen processen van vele jaren. Wat gebeurt er in de gebieden? Welk werk is er in 2023 verzet? En wat staat er in 2024 op de planning? Een online magazine geeft antwoord op deze vragen. 

Lees het online magazine

 

 

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen