GGA groen blauw

De natuur en landbouw in Brabant staan beide onder druk. De rijkdom aan waardevolle en kwetsbare Brabantse natuur heeft sterk te lijden onder met name verdroging en stikstofneerslag. Plantensoorten verdwijnen, dieren worden bedreigd. Uiteindelijk heeft dit gevolgen voor onze voedselvoorziening en gezondheid. Voor ons welzijn. En met de stikstofcrisis heeft de achteruitgang van de natuur ook nog eens direct invloed op economische ontwikkeling. De landbouw op zijn beurt is volop in transitie. Ze zoekt de balans met gezondheid, natuur en landschap. Ze zoekt nieuwe perspectieven om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

Bundeling van opgaven

Een gebiedsgerichte aanpak moet ons op weg helpen naar een Brabant waarin zowel de condities voor de natuur (voldoende schoon water, schone lucht, gezonde bodem, minder stikstof) als de landbouw goed zijn. Met waar mogelijk ook aandacht voor ruimtelijke ontwikkelingen (verstedelijking, infrastructuur, ruimte voor energie). Daarvoor gebeurt al veel. In heel Brabant wordt gewerkt aan realisatie van het natuurnetwerk, schoon en voldoende water, herstel van de natuurlijke condities en een toekomstbestendig landbouw. De gebiedsgerichte aanpak groen blauw bundelt als het ware al die opgaven per gebied. Uitvoering van lopende projecten loopt hierbij maximaal door.

Win-win rondom natuurgebieden 

Tegelijkertijd zoeken provincie, waterschappen, terreinbeherende organisaties, agrarische sector, gemeenten en andere belanghebbenden met elkaar naar samenhangende (middel)lange termijn oplossingen die bijdragen aan dat dubbeldoel van natuurherstel én duurzaam perspectief voor de Brabantse landbouw. Dat doen ze in totaal in zo’n 150 gebieden en projecten. 17 gebieden kennen een stapeling van complexe opgaven, veelal stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In die gebieden kijken de partners niet alleen in de natuurgebieden en de directe omgeving, maar juist ook in de wijdere overgangszone eromheen. Juist in deze overgangszones die grotendeels agrarisch gebruikt worden, liggen kansen voor win-win oplossingen die in de komende decennia het verschil kunnen maken.

Brug voor solide oplossingen

Dat deze aanpak geen sinecure is, mag duidelijk zijn. Het vraagt tijd, de opgaven zijn complex, de verschillende belangen groot en het traject vaak woelig. Een basis van vertrouwen moet tot stand komen voor het stukje bij beetje oplossen van de ingewikkelde puzzel. Geen gemakkelijke aanpak dus, wel een hele duurzame. Want alleen door de brug te slaan tussen natuur, water, landbouw en ruimtelijke ontwikkelingen, kunnen we solide oplossingen bereiken. Voor Brabant én voor Nederland, want natuurherstel en duurzaam perspectief voor de landbouw is in ons aller belang.

 

 

Kaart

Onderstaande kaart toont de 17 gebieden met een stapeling van complexe opgaven.

Het toont ook de fase waarin deze gebieden zitten:

  • Verkenningsfase: Regte Heide & Riels Laag, Altena: polder van toekomst, Vlijmens Ven - Moerputten - Bossche Broek - Beneden Dommel, Aa-dal Noord, Weerter- en Budelerbergen en Ringselven, en Boschhuizerbergen.
  • Visievormingsfase: Brabantse Wal, Biesbosch, Ulvenhoutse Bos, Loonse en Drunense Duinen, Kampina, Kempenland, Leenderbos - Groote Heide - DePlateaux, Strabrechtse Heide en Vitale Peel.
  • Realisering: Omgeving Zundert en Langstraat.
 
Kaart gebieden
Kaart (klik op de afbeelding om te vergroten)
Legenda
Legenda fasen (klik op de afbeelding om te vergroten)
 

Fasering gebiedsgerichte aanpak groen-blauw

De gebiedsgerichte aanpak groen blauw bestaat in basis uit vijf fasen, voorafgegaan door een gedegen voorbereiding. Onderstaande afbeelding toont deze fasen: verkenning, visievorming, planuitwerking, realisatie, beheer. 

 

 
Fasering gebiedsgerichte aanpak
Fasering gebiedsgerichte aanpak groen-blauw (klik op de afbeelding om te vergroten) 

 

 

 

 

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.