Aa-dal Noord

Het stroomgebied van de Aa loopt van de grens van Limburg tot de Maas. Het omvat het hele gebied waar watergangen afwateren op de Aa, te beginnen bij greppels en slootjes. Om problemen met droogte en wateroverlast het hoofd te kunnen bieden, moeten we het stroomgebied als één geheel bekijken (stroomgebiedsbenadering).

Het systeem wordt gevoed door regenwater en door water dat vanaf de Maas in België via het Kanaal van Deurne en de Zuid-Willemsvaart aangevoerd wordt naar het Aa-dal. Waterschap Aa en Maas en de gemeenten in het gebied langs de Aa willen het Aa-dal versterken. In delen van de Aa zijn werkzaamheden uitgevoerd of voert Waterschap Aa en Maas werkzaamheden. Aa-dal Noord zal binnenkort uitgewerkt worden. Dit is het deel vanaf Helmond tot aan ’s-Hertogenbosch. De centrale opgave is tot een klimaatrobuust beekdal (klimaatadaptatie en verdrogingsaanpak) te komen en verbetering van de waterkwaliteit. Passend in de ruimtelijke ontwikkelingen rondom Meierijstad, de A50-zone en de agrarische ontwikkelingen in het gebied.

De opgaven in en om het Aa-dal Noord

 • Inrichten van een klimaatbestendig beekdal door een duurzaam watersysteem te creëren;
 • Creëren van ruimte voor de Aa zodat deze op een natuurlijke manier stroomt;
 • Creëren van ruimte voor extra waterberging;
 • Versterken de ecologische kwaliteiten in het Aa-dal;
 • Verbeteren zichtbaarheid en recreatiemogelijkheden van het Aa-dal;
 • Verenigen van de verschillende functies in het dal water, landbouw, wonen, werken en recreëren op duurzame wijze.

 

Partners in en om het Aa-dal Noord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Aa-dal Noord zit momenteel in de visiefase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Aa-dal Noord zit momenteel in de verkenningsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
Een momentje...

   

  Contact

  Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

  Contact opnemen ›

   

   
  Cookie-instellingen