Zundert Floreert

Om het Zundertse buitengebied, dat te maken heeft met agrarische leegstand en klimaatverandering, vitaal te houden werd in 2019 een pilot gestart om aan oplossingen te werken. Inwoners van zeven gebieden in de gemeente deelden tijdens de pilot hun wensen en ideeën voor het buitengebied. Zij namen zelf het voortouw voor plannen en initiatieven en hebben zo mede bepaald over de toekomst van hun eigen gebied. Het einde van de pilot in juli 2021 betekende voor de Zundertse gemeenschap geen einde, maar het begin van een nieuwe manier van (samen)werken met elkaar: Zundert Floreert.

Kenmerkend voor het gebied zijn de intensieve teelten (boomteeltsector en zachtfruit/aardbeienteelt) die sterk vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn er in de omgeving van Zundert majeure opgaven voor water en natuur. De Aa of Weerijs is de belangrijkste beek die het gebied doorsnijdt. De afgelopen jaren zijn er zowel enorme watertekorten als wateroverlast geweest. Het grootste natuurgebied is de Turfvaartse Landgoederen, waarvan Natuurmonumenten de trekker is. Voor de gebieden Pannenhoef/Vloeiweide/Krabbebossen is Brabants Landschap de trekker. Daarnaast zijn er nog vier kleine gebieden met een kleine Natuurnetwerk Brabant (NNB) opgave, waarvan nog geen kartrekker is. Door de ligging op de hoge zandgronden en het intensieve landgebruik is verdroging een groot probleem.  

 

De opgaven in omgeving Zundert

  • Inrichten van een klimaatbestendig beekdal door een duurzaam watersysteem te creëren;
  • Vergroten sponswerking van het gebied door water vasthouden, waterberging en vertraagd afvoeren;
  • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
  • Na afronding van de pilot vitaal buitengebied de leerervaringen vasthouden o.a. het werken als één overheid;
  • Hoge gronddynamiek en intensief grondgebruik;
  • Veel vrijkomende agrarische bebouwing met als risico leegstand en ondermijning.

 

Partners Zundert Floreert

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Zundert Floreert zit momenteel in de realiseringsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: Zundert Floreert zit momenteel in de realiseringsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
Een momentje...

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen