Boschhuizerbergen

Boschhuizerbergen ligt voor het grootste deel in Limburg. Een klein deel van dit stuifzandgebied ligt in Brabant. De stuifduinen van Boschhuizerbergen zijn na de laatste ijstijd ontstaan als onderdeel van een uitgestrekt zandgebied. Op deze arme gronden werden weinig begroeide zandverstuivingen en droge heiden aangetroffen, waarin de Jeneverbes lange tijd een algemene verschijning was.

Tegen het einde van de 19e eeuw werden in het gebied op grote schaal dennenbossen aangeplant, ten behoeve van houtproductie en vastlegging van de open zandgronden. Sindsdien bestaat het gebied uit een complex van naaldbossen, droge heideterreinen, jeneverbesstruwelen en open stuifzand. In het noordwestelijk deel van het gebied bevindt zich een voedselarm ven.

De opgaven in en om Boschhuizerbergen

 • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura 2000-gebied;
 • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
 • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de KaderRichtlijnWater-doelen;
 • Creëren van ruimte voor de inliggende beken zodat deze op een natuurlijke manier stromen;
 • Opheffen van de verdroging;
 • Herstel van het landschappelijke karakteristieken;
 • In de schil verenigen van de verschillende functies zoals water, natuur, landbouw, en recreëren;
 • Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

 

Partners in en om Boschhuizerbergen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Globale fasering van het gebiedsproces: voorbereiding, verkenning, visievorming, planuitwerking, realisering. Gebiedsgerichte aanpak Boschhuizerbergen zit momenteel in de verkenningsfase.
Globale fasering van het gebiedsproces: gebiedsgerichte aanpak Boschhuizerbergen zit momenteel in de verkenningsfase. Klik op de afbeelding om de afbeelding te vergroten.
Een momentje...

   

  Contact

  Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

  Contact opnemen ›

   

   
  Cookie-instellingen