In gesprek met de gebiedsmanagers van Regte Heide & Riels Laag

16-05-2024
180 keer bekeken

Binnen de gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag werken gebiedspartners samen aan een krachtiger, vitaler en toekomstbestendiger gebied. Gebiedsmanagers van Regte Heide & Riels Laag, Joep Horevoorts en Korien Jurgens, vertellen meer over deze opgaven en het proces.

De natuur in Regte Heide & Riels Laag is waardevol, en daarom beschermd met de Natura 2000-status. Rondom het natuurgebied vinden we veel landbouw, recreatie en dorpskernen. Het natuurgebied en het landelijk gebied eromheen is mooi, maar ook kwetsbaar. Het gebied verdroogt, we zien minder dier- en plantensoorten en de bodem verarmt. Uiteindelijk wordt zo de beschikbaarheid van schoon water, schone lucht en voedsel onzeker. Daarom moeten we iets doen. Samen met partners zoeken we naar oplossingen voor sterkere natuur, voldoende en schoon water, een goede bodem en de toekomst voor de landbouw.

Gebiedsmanagers Joep en Korien

Joep Horevoorts en Korien Jurgens begeleiden die zoektocht naar oplossingen. Zij zijn gebiedsmanagers van gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag. Gebiedsmanagers zorgen ervoor dat alle partijen met elkaar in gesprek gaan over het toekomstperspectief en hoe dit bereikt kan worden. De rol van een gebiedsmanager is onafhankelijk, hij of zij ziet erop toe dat alle belangen met elkaar afgewogen worden en in beeld zijn. Gebiedsmanagers weten ook wat er speelt in het gebied, en zijn het eerste aanspreekpunt voor de betrokken partijen. Korien: “Gebiedsmanager zijn voor Regte Heide & Riels Laag is mooi om te mogen doen. Ik heb al veel interessante mensen mogen leren kennen. Ik vind het bijvoorbeeld mooi dat we zo intensief met agrariërs in gesprek zijn. Ondanks dat zij op dit moment voor grote uitdagingen staan, zijn zij bereid hun kennis te delen. Daar wordt het proces beter van”.

Verbinding met het gebied

Naast hun functie als gebiedsmanagers, zijn Korien en Joep ook op andere manieren verbonden aan het gebied. Joep: “Ik woon zelf op korte afstand van het gebied, in de zogenaamde ‘schil’ om het natuurgebied. Het is fijn om de natuur zo dichtbij te hebben, maar zelf vind ik vooral het omliggende gebied interessant. Daar zie je de verschillende functies door elkaar, zoals recreatie, landbouw, wonen en natuur".

De opgaven en doelen

Het is belangrijk dat bodem, water en lucht in en rondom Regte Heide & Riels Laag in balans zijn. Maar dat is niet gemakkelijk. Het vraagt om een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak, die geformuleerd is in een aantal opgaven. Joep: “In de verkenningsfase hebben we gekeken naar het beleid dat er door de betrokken partijen was opgesteld, en welke doelen zij hadden bedacht. Zo hebben we ook kunnen zien welke opgaven er zijn en uiteindelijk hebben de bestuurders van de gebiedspartners de definitieve opgaven vastgesteld.” Korien: “Wat deze opgaven concreet gaan betekenen en veranderen voor het gebied weten we nog niet. We zitten nu nog in de visievormende fase. Dat houdt in dat we samen kijken naar de toekomst van het gebied. We verwachten de definitieve visie voor het einde van het jaar vast te kunnen stellen”. Alle gebiedspartners werken mee aan die gebiedsvisie. Het uiteindelijke doel is een gedragen integrale visie met concrete afspraken voor het gebied.

Een geslaagd proces

Wanneer het hele proces geslaagd is, is voor de gebiedsmanagers wel al duidelijk. Korien: “Het proces is voor mij geslaagd als we met elkaar toekomstbestendige keuzes maken die ten goede komen aan de leefbaarheid van het gebied. Dat betekent bijvoorbeeld dat we slim moeten omgaan met recreatie, ruimte voor natuur en het gebruiken van water”. Joep vult aan: “Ik ben tevreden als we er met dit proces in slagen om een toekomstbestendig vitaal platteland te creëren. Dat wil zeggen, een leefbaar platteland waar bewoners kunnen wonen en ondernemers kunnen ondernemen in een gezonde omgeving. Uiteraard is herstel van de natuur daarbij ook heel belangrijk”.

Wilt u op de hoogte blijven van het proces in Regte Heide & Riels Laag? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Afbeeldingen

Bekijk ook

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen