Regte Heide & Riels Laag en omgeving

Regte Heide & Riels Laag is een Natura 2000-gebied ten zuiden van Goirle. Het ligt tussen de beken Lei en Poppelsche Leij. Het gebied bestaat uit beekdalen en licht golvend dekzandlandschap met hier en daar lage duingebiedjes. Het gebied bestaat uit droge en vochtige heide, moerassige laagten, zure en zwakgebufferde vennen en loof- en naaldbossen. 

De opgaven in en om de Regte Heide & Riels Laag

  • Versnellen en intensiveren van het natuurherstel Natura 2000-gebied;
  • Afronden NatuurNetwerk Brabant;
  • Optimaliseren van de waterhuishouding en het herstel van natuurlijke kwelstromen;
  • Verbeteren van de waterkwaliteit en behalen van de KaderRichtlijnWater-doelen;
  • Afstemming met partners in Vlaanderen. Het grondgebruik net over de grens in Vlaanderen is sterk van invloed op de Regte Heide (ontwatering leidt tot verdroging van de Regte Heide);
  • Perspectief voor de blijvende boeren in de overgangszones om te kunnen blijven boeren, in evenwicht met de omgeving.

 

Partners in en om de Regte Heide & Riels Laag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase

Op 15 februari 2023 stemde de bestuurlijke stuurgroep van de gebiedsgerichte aanpak Regte Heide & Riels Laag in met het verkenningsdocument en daarbij behorende intentieverklaring. Hiermee is er ook groen licht voor de volgende fase: de visievorming. Deze fase is in maart 2023 gestart.

Verkenningsfase gereed

Een momentje...
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

 

Contact

Neemt u voor vragen, opmerkingen, tips of ideeën gerust contact op.

Contact opnemen ›

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.